De OvernameBoost

Bedrijf verkopen?
Doe de OvernameBoost!

Afgelopen jaar was ik op bezoek bij een ondernemer. Hij was al wat ouder en wilde eigenlijk wel stoppen. Hij hoopte uit de verkoop van zijn bedrijf zijn pensioen te kunnen betalen, maar dat bleek bij nader onderzoek flink tegen te vallen.

Bedrijf als pensioenVerbeterpotentieel

Na een paar gesprekken en een rondleiding zag ik best veel verbeterpotentieel. Ik merkte heel veel vakkennis en gedrevenheid bij hemzelf en zijn mensen. Ik weet zeker dat zijn klanten heel tevreden zijn over de kwaliteit van het werk.

Maar de interne organisatie was niet meegegroeid. De ondernemer deed veel zelf, en de manier waarop hij de zaak leidde, was niet gericht op het zelfstandig maken van zijn medewerkers. Dus hij werd overstelpt door vragen en problemen en zat daardoor continu krap in zijn tijd.
Ook de administratieve processen waren omslachtig ingericht. Àls iemand ze ooit al bewust had ingericht.
Maar het belangrijkste was dat niemand zich bewust was dat het beter kon.

En ook de manier waarop hij zijn bedrijf profileerde kon beter. Hij had een website, en hij had ook een LinkedIn-account, maar daarmee was wel zo’n beetje alles gezegd. De verkopers waren meer relatiebeheerders. Met trouwe klanten, maar er waren de laatste jaren weinig nieuwe klanten bijgekomen.

Drie deskundigen

Samen met een expert op het gebied van bedrijfsovernames en een marketing-expert hebben we het volgende gedaan:

Overnameprijs

We hebben eerst gekeken naar de verkoopwaarde van het bedrijf. Als de omzet met 10% zou stijgen, en de bedrijfskosten met 20% zouden dalen, zou de overnameprijs bijna vijf keer zo hoog worden. En dan zou onze ondernemer dik tevreden zijn met zijn pensioen. Maar dan moest er wel wat veranderen.

Marketing en verkoop

De marketingdeskundige heeft het volgende aangepakt:

 • De website is flink gemoderniseerd met een moderne inhoud en een consequent doorgevoerde huisstijl, ook bij de social media.
 • Zowel marketing als verkoop ging zich primair richten op het werven van nieuwe klanten, waarvoor er een gerichte training kwam.

Leiderschap

Ik ben met de ondernemer aan de slag gegaan met zijn stijl van leidinggeven. Het viel niet mee voor hem, maar uiteindelijk zag hij in dat hij medewerkers zelfstandiger en enthousiaster kon maken door meer te delegeren, maar wel in samenhang met:

 • vertrouwen geven,
 • verantwoordelijkheid geven
 • duidelijke doelstellingen
 • en kortcyclisch overleg (zodat hij toch in control bleef)

Maar het moet gezegd: het leren loslaten koste hem heel veel moeite.

Interne organisatie

Voor de drie afdelingen hebben we de interne organisatie ingericht volgens Lean methoden:

 • De belangrijkste succesfactoren opgenomen in een duidelijk overzicht: het dashboard.
 • Om deze te verbeteren hebben we een dagstart en een weekstart ingericht.
 • De administratieve processen zijn in kaart gebracht en de betrokken medewerkers hebben daar heel veel verspillingen uit verwijderd. Dat scheelde uren dubbel en onnodig werk per week.

Resultaat

Deze veranderingen hadden binnen enkele maanden het volgende resultaat:

 • De verkoop ging omhoog. Vooral door nieuwe klanten.
 • De klanttevredenheid steeg flink, met name door een snellere doorlooptijd en minder fouten.
 • De omzetgroei kon met de bestaande mensen worden opgevangen, en daarnaast kon nog ongeveer 60 uur per week worden bespaard.
 • De medewerkerstevredenheid steeg, doordat mensen meer grip op het werk, meer uitdaging en er duidelijker gestuurd werd.
 • En de ondernemer? Die had nu al meer tijd over. Hij gebruikte die om de beoogde nieuwe eigenaar grondig in te werken.
 • En die overnameprijs? Die kan ik natuurlijk niet vertellen. Maar de ondernemer is dik tevreden.

OvernameBoost

OvernameBoost

En wij als experts? Wij zijn bezig met het oprichten van de OvernameBoost. Precies om meer van dit soort ondernemers aan een beter pensioen te helpen. Ik hou je op de hoogte wanneer de site live is. Maar heb je hier eerder vragen over? Mail me dan gerust.