Verandermanagement

Verandermanagement

Het doel van Verandermanagement is dat er dingen gaan veranderen. Niet als doel op zich, maar als een middel om resultaten te verbeteren.

Veranderen is resultaatgericht

Allereerst moet dus duidelijk zijn welke resultaten er verbeterd moeten worden. Dit kunnen allerlei resultaten zijn, maar uiteindelijk monden alle resultaten uit in tevredenheid van eigenaren/aandeelhouders, klanten, medewerkers of andere belangengroepen.
Die resultaten zelf hebben bijna altijd betrekking op geld, tijd of kwaliteit.

Als de gewenste resultaten bekend zijn ga je bepalen hoe deze resultaten gehaald kunnen worden en hoe je dat aanpakt. Kortom: je maakt een plan.

Veranderen is mensenwerk

Veranderingen uiten zich altijd doordat mensen in de toekomst iets anders doen dan in het verleden. Dáárdoor veranderen resultaten. Dáárdoor worden kosten bespaard. Dáárdoor worden klanten tevredener. Dáárdoor worden medewerkers meer gemotiveerd.
Verandermanagement gaat dus niet om een ander systeem of een andere organisatiestructuur. Het gaat altijd om een beter resultaat, door dat mensen anders gaan werken. En dat kan best door middel van nieuwe systemen of andere organisatiestructuren, maar de basis blijft: gedrag.

Veranderen door iedereen

En dat geldt niet alleen voor de medewerkers. Als organisaties veranderen betekent dat ook dat top- en middenmanagement mee moet veranderen. Op zijn minst in hun eigen gedrag. Er bestaat geen verandermodel dat zegt: deze verandering geldt alleen voor medewerkers. U hoeft als leiding niets te doen.

De Fit Groep Verandermanagement zorgt ervoor dat veranderingen in uw bedrijf tot stand komen. Als middel om betere resultaten te bereiken. Welke resultaatverbeteringen? Dat bepaalt u zelf, maar ik wil u daar graag bij helpen.