Kerstproces

Kerstdroom van een vakidioot

Ik droomde vannacht dat ik op bezoek was bij de Kerstman op de Noordpool. De voorbereidingen voor de kerst waren in volle gang. In mijn droom bekeek ik de hele organisatie door de ogen van een Lean vakidioot.

Groeimodel

Lang geleden viel het nog wel mee. Er waren niet zoveel kinderen op de aarde, dus dat was nog wel te doen in een kerstnacht.

Maar naarmate de wereldbevolking steeg werd het een flinke opgave om alle pakketjes op tijd te bezorgen. Gelukkig had de kerstman veel vertrouwen in zijn elfen. Ze brachten het proces in kaart, samen met medewerkers van alle afdelingen op de Noordpool. Zo hebben ze veel knelpunten opgelost en verspillingen verminderd. 

Inschatten van de vraag

Het begint al met de verlanglijstjes. Die worden pas vanaf november gemaakt. Gelukkig worden ze op magische wijze op de Noordpool afgeleverd, en dan kunnen ze snel worden ingeboekt in het order- en warehousesysteem.

Kerst-logisticsMaar de productie van de kadootjes is al het hele jaar bezig. En wat moet je nu maken als je nog niet weet wat er op het verlanglijstje staat?
Gelukkig helpt de wet van de grote getallen. Er moeten zoveel kadootjes worden gemaakt, dat er een herhalingspatroon terug te vinden is. Een groot deel van de verlanglijstjes kunnen daardoor wel worden voorspeld.

Big Data

De laatste jaren echter heeft de kerstorganisatie te maken met rages. Dan vragen heel veel kinderen iets wat plotseling in de mode is.
Gelukkig heeft de vrouw van de Kerstman – die doet de meeste externe contacten – van Google toegang gekregen tot de Big Data GraaiBak. Hierin kan ze naar hartenlust rondneuzen en bekijkt welk speelgoed veel wordt gezocht. Daardoor kan ze toch een goede voorspelling maken.

Webshops

Voor de laatste 25 % heeft Kerstman Inc. de volgende oplossing gevonden:
Een gedeelte kan nog in de laatste maand worden gemaakt. Maar voor de rest gebruiken ze een paar webshops met betrouwbare levertijden. Die leveren de kadootjes op kerstavond vóór 18:00 uur Just In Time af aan de Noordpool.

Één keer goed

De kinderen rekenen op het kado dat ze hebben gevraagd. Dus het EKG-percentage (Één-Keer-Goed) ligt erg hoog, en dat wil de organisatie zou houden. Dus ze hebben veel gestandaardiseerd en ze hebben het proces zo ingericht dat er geen fouten kùnnen worden gemaakt (Poka Yoke).

Kerstnacht-logistics

Maar nu de logistiek in de kerstnacht. Dat is me een opgave. Gelukkig heeft de Kerstman veel hulp van zijn collega Sinterklaas, die een deel van de kadootjes op een ander tijdstip bezorgt. Daarmee heeft hij de vraag enigszins genivelleerd.
En natuurlijk maakt hij gebruik van de verschillende tijdzones: hij begint in Rusland en eindigt in Alaska. Zo duurt de kerstnacht 24 uur langer.

SMED

Maar toch. Het blijft een logistiek wonder. Die – weliswaar verlengde – kerstnacht is toch een bottleneck. Dus de kerstconsultants hebben gebruik gemaakt van de SMED-technieken uit de Lean filosofie om zoveel mogelijk activiteiten buiten de kerstnacht uit te voeren. Zo worden de pakjes al in volgorde van het afleveren in de slee geladen, zodat de Kerstman niet meer hoeft te zoeken.

De Kerstman en zijn elfen hebben veel Lean technieken toegepast om deze jaarlijks terugkerende operatie goed te laten verlopen. En zo kunnen wij, en alle mensen over de hele wereld een gelukkig kerstfeest vieren.

Gelukkige feestdagenLean principes

En dat wens ik je dan ook: gelukkige feestdagen, waarin je even niet hoeft te letten op effectiviteit en efficiency. En waarin de belangrijkste verspilling het eten is dat we natuurlijk nooit allemaal op krijgen.

Maar hou je wel aan een paar andere Lean principes: plezier maken, je blijven verwonderen over alle mooie dingen in de wereld en heel belangrijk: aandacht en respect voor de mensen om je heen.

Fijne kerstdagen!